Құқық қорғау қызметі

Құқық қорғау қызметі №2

екінші бағдарлама С-SV-10, С-SVО-9, С-SVR-4, С-SVR-8, C-SVU-13, C-SVU-14, C-SVU-15, C-SGU-8, C-SGU-11, C-SGU-12, C-SGU-13, C-SSP-7, C-SSP-8, C-SN-5, C-SN-7, C-SN-8, C-NB-4, C-NB-5, С-NB-6, С-NB-7, С-NB-8, C-NBО-4, C-NBО-5, С-NBО-6, С-NBО-7, С-NBО-8, С-GD-5, С-GD-6, С-GDО-5, С-GDО-6 санаттарына арналған және келесіні қамтиды: (далее…)

Құқық қорғау қызметі

Құқық қорғау қызметі №1

бірінші бағдарлама C-GP-1, C-AGP-1, C-GP-2, C-AGP-2, C-GP-3, C-AGP-3, C-GP-4, C-AGP-4, C-GP-5, C-AGP-5, C-GP-6, C-AGP-6, C-OGP-2, C-OGP-3, C-OGP-4, C-OGP-5, C-OGP-6, C-OGP-7, C-OGP-8, C-RGP-1, C-RGP-2, C-RGP-3, C-RGP-4, C-RGP-5, С-SVО-8, С-SVR-7, C-SVU-8, C-SVU-9, C-SVU-10,C-SVU-12, C-SVU-13, C-SVU-14, C-SGU-5, C-SGU-7, C-NB-1, C-NB-2, C-NB-3, C-NBО-1, C-NBО-2, C-NBО-3, С-GD-1, С-GD-2, С-GD-3, С-GD-4, С-GDО-1, С-GDО-2, С-GDО-3, С-GDО-4 санаттарына арналған және келесіні қамтиды: (далее…)